Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakulta

Streetlaw

výuka spotřebitelského práva na středních školách

V semestru jaro 2015 můžete povinnou praxi nově absolvovat i prostřednictvím projektu Streetlaw – výukou spotřebitelského práva na středních školách, které zajišťuje ve spolupráci s Ústavem dovednostní výuky a inovace studia sdružení dTest.

Více informací

Jak na odborné praxe?

Povinnou součástí studia na Právnické fakultě MU jsou odborné praxe realizované v průběhu studia v rozsahu 40 pracovních dní. Veškeré informace o odborných praxích naleznete na zvláštním portálu odborných praxí.

Více informací

O Ústavu

Ústav dovednostní výuky a inovace studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity je pracovištěm, které se věnuje rozvoji výuky dovedností a inovaci studia směrem k rozvoji dovedností.

Realizuje aktivity ve třech základních oblastech

  • výuka měkkých i tvrdých právnických dovedností odborníky z praxe
  • vedení a zajišťování odborných praxí
  • podpora a rozvoj pedagogických dovedností akamemických pracovníků

Pro právní vzdělání jsou nezbytné znalosti v oboru, stejně jak ale i schopnost jejich použití v praxi. Dovednostní výuka se na PrF MU realizuje v povinné výuce akademickými pracovníky na jednotlivých katedrách. Díky projektům Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva a Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva navázala PrF MU úzkou spolupráci s řadou odborníků z praxe.

Vedení ústavu

Další kontakty  

Dovednostní předměty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity klade v rámci výukové činnosti důraz na modernizaci výukových metod směřujících k propojení teorie a praxe právnického vzdělávání. Cílem je zvýšení flexibility a kreativity studentů, což jim umožní lepší uplatnění v tradičních právních oblastech a uplatnění i tam, kde jsou vyžadovány znalosti z dalších oblastí. Tím dojde ke zvýšení možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Ústav se proto zaměřuje na rozvoj právnických dovedností (psaních právních podání, argumentace, psaní právní analýzy), tak i obecných dovedností (tzv. soft skills) nezbytných pro uplatnitelnost v následné praxi (sebeprezentace, veřejné vystupování, spolupráce, komunikace, kreativita).

Skrze inspiraci ze zahraničí se snaží do výuky práva v České republice zavádět pro klasické české vysokoškolské prostředí netradiční metody výuky (PBL, klinické vzdělávání, vzdělání skrze zážitek apod.). Kromě tvrdých právních znalostí se tak ÚDVIS snaží studentům PrF MU nabízet prostor cílený na seberozvoj a sebepoznání zajímavými netradičními metodami.


Zpětná vazba

Předměty, které se vyučují pod Ústavem dovednostní výuky a inovace studia, jsou evaluovány kromě celouniverzitní předmětové ankety i samostatným zpětnovazebním dotazníkem. Ten vyplňují studenti v papírové formě na posledním nebo předposledním semináři daného předmětu. Dotazník je anonymní. Do elektronické podoby jej zpracovávají pracovníci Ústavu.

Ve vztahu k fakultě slouží výsledky zpětné vazby k diskusi nad přínosem předmětu a možnostmi jeho posunu dál. Dávají i podstatnou rozvojovou zpětnou vazbu vyučujícímu. Ve vztahu ke studentům jsou výsledky zpětné vazby zveřejňovány na webu ÚDVISu z toho důvodu, aby si studenti mohli vybrat dovednostní PVP s ohledem na zpětnou vazbu od předchozích studentů předmětu.

Dotazníkem se zaměřuje především

  • na přínos předmětu pro studenty
  • na zpětnou vazbu vyučujícímu předmětu (jeho na pedagogické dovednosti a přístup ke studentům)
  • na doporučení pro další rozvoj předmětu (co zachovat, co zlepšit)

( ! ) Warning: include(/zpetnavazba/top_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /pole2/weby/udvis/index.php on line 170
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004371640{main}( ).../index.php:0

( ! ) Warning: include(): Failed opening '/zpetnavazba/top_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /pole2/weby/udvis/index.php on line 170
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004371640{main}( ).../index.php:0