Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakulta

Informace o ústavu

Ústav dovednostní výuky a inovace studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity je pracovištěm, které se věnuje rozvoji výuky dovedností a inovaci studia směrem k rozvoji dovedností. Realizuje aktivity ve třech základních oblastech:

  • výuka měkkých i tvrdých právnických dovedností odborníky z praxe
  • vedení a zajišťování odborných praxí
  • podpora a rozvoj pedagogických dovedností akamemických pracovníků

Pro právní vzdělání jsou nezbytné znalosti v oboru, stejně jak ale i schopnost jejich použití v praxi. Dovednostní výuka se na PrF MU realizuje v povinné výuce akademickými pracovníky na jednotlivých katedrách. Díky projektům Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva a Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva navázala PrF MU úzkou spolupráci s řadou odborníků z prace. Díky tomu nabízí ÚDVIS studentům předměty zaměřené na trénink dovedností především odborníky z praxe. A to jak výuku právnických dovedností (psaních právních podání, argumentace), tak i obecných dovedností (tzv. soft skills) nezbytných pro uplatnitelnost v následné praxi (sebeprezentace, veřejné vystupování, spolupráce, komunikace, kreativita). Skrze inspiraci ze zahraničí se snaží do výuky práva v České republice zavádět pro klasické české vysokoškolské prostředí netradiční metody výuky (PBL, klinické vzdělávání, vzdělání skrze zážitek apod.). Kromě tvrdých právních znalostí se tak ÚDVIS snaží studentům PrF MU nabízet prostor cílený na seberozvoj a sebepoznání zajímavými netradičními metodami.

Do právnického vzdělávání se neustále snažíme přinášet nové podněty a inspirace. Od podzimního semestru 2014 je v nabídce např. Spotřebitelské street law - výuka spotřebitelského práva skrze vedení hodin spotřebitelského práva na středních školách, na kterém spolupracuje se společností dTest, o. p. s.

ÚDVIS je současně pracovištěm, které administruje povinné odborné praxe studentů PrF MU. Pravidelně pořádá semináře pro studenty, které se týkají odborných praxí. Uvítáme jakékoli zájemce o poskytování praxí našim studentům.

ÚDVIS podporuje praktickou výuku a výuku skrze praxi. Odborníci z praxe, kteří by se chtěli zapojit do výuky, jsou vítáni ke spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v oblasti rozvoje dovedností našich studentů.

Vedení ústavu

Další kontakty  

Street Law

Seminář k odborným praxím