Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakulta

Odborné praxe

Právnická fakulta Masarykovy univerzity se zaměřuje na to, aby studenti již v průběhu studia získali odbornou právní praxi.

Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Páteří vzdělávacího systému je právně dogmatická výuka.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity dlouhodobě sleduje trend zvýšení praktických kompetencí studentů a mimo zaměření výuky do dovednostních forem je jedním z prostředků zařazení povinného výkonu odborné praxe do studijního plánu magisterského studia oboru Právo.

Cílem zavedení odborné praxe jako povinné součásti studia je propojení získaných teoretických znalostí s praktickým využitím pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Vše o odborných praxích naleznete na portálu odborných praxí.

Portál odborných praxí

Co přináší odborná praxe studentům?

  • mohou si vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech na základě svého výběr
  • propojení teoretických znalostí získaných během studia s jejich praktickým využitím
  • před ukončením studia mají možnost zjistit, co které právnické povolání reálně obnáší
  • zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání v instituci, kde praxi vykonával

Co přináší odborná praxe poskytovatelům?

  • možnost vyzkoušet si studenty v pracovním procesu ještě před jejich možným nástupem
  • možnost si vytipovat nadané studenty a motivovat je k práci v jejich kanceláři