Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakulta

Dovednostní předměty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity klade v rámci výukové činnosti důraz na modernizaci výukových metod směřujících k propojení teorie a praxe právnického vzdělávání. Cílem je zvýšení flexibility a kreativity studentů, což jim umožní lepší uplatnění v tradičních právních oblastech a uplatnění i tam, kde jsou vyžadovány znalosti z dalších oblastí. Tím dojde ke zvýšení možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Ústav se proto zaměřuje na rozvoj právnických dovedností (psaních právních podání, argumentace, psaní právní analýzy), tak i obecných dovedností (tzv. soft skills) nezbytných pro uplatnitelnost v následné praxi (sebeprezentace, veřejné vystupování, spolupráce, komunikace, kreativita).

Skrze inspiraci ze zahraničí se snaží do výuky práva v České republice zavádět pro klasické české vysokoškolské prostředí netradiční metody výuky (PBL, klinické vzdělávání, vzdělání skrze zážitek apod.). Kromě tvrdých právních znalostí se tak ÚDVIS snaží studentům PrF MU nabízet prostor cílený na seberozvoj a sebepoznání zajímavými netradičními metodami.


Jaro 2015

Podzim 2014

Investice do rozvoje vzdělávání
Některé předměty jsou vyučovány ve spolupráci

Převážná část dovednostních předmětů byla vytvářena nebo inovována v rámci řešení projektu OP VK "Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 (dovednosti.law.muni.cz). Projekt byl ukončen k 31.12.2013.
Některé dovednostní předměty byly vytvořeny v rámci řešení projektu OP VK "Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044 (partnerstvi.law.muni.cz).
Vysoce specializované předměty vyučují odborníci z renomovaných právnických společností.