Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakulta

Street law výuka spotřebitelského práva na středních školách

V semestru jaro 2015 můžete povinnou praxi na PrF MU absolvovat i prostřednictvím projektu Streetlaw, tj. výukou spotřebitelského práva na středních školách. Tento projekt zajišťuje ve spolupráci s Ústavem dovednostní výuky a inovace studia největší česká spotřebitelská organizace dTest, o.p.s.

CO TO JE STREET LAW? CO VÁM TO PŘINESE?

Nejlépe se člověk učí, když sám učí někoho jiného.
V projektu street law se učíte tím, že sami vyučujete právo na středních školách. Nejprve získáte znalosti o spotřebitelském právu, pak se naučíte, jak tyto znalosti předat studentům na střední škole, pak si vyzkoušíte před ostatními kolegy odučit ukázkovou hodinu a pak vyrazíte „do terénu“ učit do škol v Jihomoravském kraji nebo kde si sami vyberete. Na závěr to společně vše zreflektujeme.

JAK TO KONKRÉTNĚ PROBÍHÁ?

V rámci projektu Streetlaw absolvujete 4 seminářové dny na právnické fakultě, kde získáte teoretické poznatky a množství podkladů z oblasti spotřebitelského práva a základů spotřebitelské gramotnosti, dozvíte se, jak tato témata učit na střední škole a připravíte si vzorovou hodinu pro výuku, na kterou dostanete zpětnou vazbu od kolegů a lektorů.
Přímo na středních školách je třeba pro úspěšné absolvování projektu odučit osm hodin (tedy 8 x 45 minut, často se budou spojovat na dvouhodinovky). Výuka bude probíhat na středních školách převážně v Jihomoravském kraji, případně si student může domluvit přednášku z vlastní iniciativy jinde. Cestovní náklady (autobus, vlak) budou proplaceny. Kontakty na střední školy, kam můžete jít učit, zajišťuje dTest. Současně si můžete vybrat sami, kam půjdete učit.

HARMONOGRAM PROJEKTU

 • 2.3.2015 (11:05-13:30)
  Úvodní hodina
 • 12.3.2015 (13:30-18:00)
  Kurz spotřebitelského práva
 • 13.3.2015 (09:35-14:00)
  Jak na výuku práva na střední škole?
 • 27.3.2015 (09:00-14:00)
  Vzorové výukové hodiny
 • v průběhu června
  společná reflexe práce

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlašujte se prostřednictvím tohoto odkazu. Kapacita je omezená na 20 studentů.

UZNÁNÍ STREET LAW JAKO ODBORNÉ PRAXE

Úspěšné absolvování projektu Streetlaw vám bude uznáno jako jeden z předmětů obecné odborné praxe (MPX1, MPX2, MPX3 či MPX4).

Těšíme se na vás!
Miloš Borovička, dTest

Plakát projektu

Zvětšit obrázek