Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakultaZpětná vazba

Předměty, které se vyučují pod Ústavem dovednostní výuky a inovace studia, jsou evaluovány kromě celouniverzitní předmětové ankety i samostatným zpětnovazebním dotazníkem. Ten vyplňují studenti v papírové formě na posledním nebo předposledním semináři daného předmětu. Dotazník je anonymní. Do elektronické podoby jej zpracovávají pracovníci Ústavu.

Dotazníkem se zaměřuje především na

  • přínos předmětu pro studenty
  • zpětnou vazbu vyučujícímu předmětu (jeho pedagogické dovednosti a přístup ke studentům)
  • doporučení pro další rozvoj předmětu (co zachovat, co zlepšit)

Ve vztahu k fakultě slouží výsledky zpětné vazby k diskusi nad přínosem předmětu a možnostmi jeho posunu dál. Dávají i podstatnou rozvojovou zpětnou vazbu vyučujícímu. Ve vztahu ke studentům jsou výsledky zpětné vazby zveřejňovány na webu ÚDVISu z toho důvodu, aby si studenti mohli vybrat dovednostní PVP s ohledem na zpětnou vazbu od předchozích studentů předmětu.

Jak na to?

Vyberte si semestr a předmět, který vás zajímá, a období, ve kterém byl vyučován. U konkrétního předmětu naleznete srovnání výsledků zpětné vazby k danému předmětu s průměrným hodnocením všech předmětů na Ústavu. Dále zde naleznete i slovní komentáře studentů.